Nieuwsarchief

Aangepaste richtlijnen RIVM voor inwoners Noord-Brabant

We zijn nu ruim een week verder na de eerste besmetting van het coronavirus in Nederland. Afgelopen vrijdag heeft het RIVM een nieuwe aanwijzing voor inwoners Noord-Brabant gecommuniceerd en adviseren zij voor inwoners van Noord-Brabant om bij verkoudheid, hoesten of koorts de sociale contacten te beperken en dus zoveel mogelijk thuis te blijven. 

Dit advies geldt gedurende de steekproef die op dit moment in Brabant wordt gehouden. De verwachting is dat de uitslag in de loop van komende week bekend wordt. Daarom doen we een beroep op uw verantwoordelijkheid om mede te zorgen dat we de risico’s op besmetting op school zo klein mogelijk maken. 

In lijn met het RIVM verzoeken we leerlingen die één van deze klachten hebben, niet naar school te komen. Hiermee proberen we samen te voorkomen dat een groot deel van onze leerlingen en/of medewerkers ziek wordt. 

Pas als de klachten 24 uur weg zijn, kunnen de leerlingen weer naar school. 

Wanneer uw zoon of dochter niet naar school kan komen, vragen wij u om altijd een ziektemelding te doen zoals u dat normaal gesproken ook doet. Om een goed beeld te hebben van de omvang van de situatie vragen we u om bij ziektemelding van uw zoon of dochter aan te geven of het is wegens de aangepaste RIVM-maatregelen of dat het een “normale” ziektemelding betreft. 

Mocht er sprake zijn van toetsen of het inhalen van schoolexamens kunnen wij u geruststellen. Net als bij andere ziektemeldingen gaan wij in samenspraak op zoek naar een passende oplossing. 

Het verzoek zoals wij dat aan u en aan de leerlingen doen, doen wij ook aan onze medewerkers. Hierdoor kan het zijn dat we te maken krijgen met verhoogde lesuitval wegens ziektemelding van collega’s. We gaan ons uiterste best doen dit tot een minimum te beperken, maar de veiligheid en gezondheid van een ieder staat in deze periode natuurlijk voorop. De roosterwijzigingen zullen via Magister aangekondigd worden. Wij hebben er alle vertrouwen in dat u hiervoor begrip heeft. 

Wij wensen de mensen die zich niet lekker voelen een voorspoedig herstel. Daarbij hopen we, waarschijnlijk met velen, dat we weer snel terug kunnen naar normale omstandigheden. Mochten er veranderingen zijn, dan informeren wij u direct. Op onze website en www.omo.nl vindt u de actuele, up-to-date informatie.
Media
  • news_overheid


Contact

Bezoekadres:
Hervensebaan 5
5232 JL 's Hertogenbosch

Postadres:
Postbus 2401
5202 CK 's-Hertogenbosch


073 - 64 43 777

info@bosschevakschool.nl

Volg ons op Social Media!

Facebook Twitter
Bossche Vakschool VMBO Den Bosch