Nieuwsarchief

"Bossche middelbare scholen gaan week later volledig open"

DEN BOSCH - Vanaf 31 mei mag het, maar vanaf 7 juni móeten alle leerlingen in het voortgezet onderwijs weer naar school. De Bossche middelbare scholen hebben in gezamenlijkheid besloten die extra week te benutten om zich hierop voor te bereiden. Het Maurick College sluit zich hierbij aan.

,,We hebben één lijn willen trekken’’, verklaart Jean Wiertz namens de Bossche middelbare scholen. Zelf is hij rector op het Sint-Janslyceum. ,,Sommige scholen hebben nog wat voorbereidingstijd nodig. Die moeten bijvoorbeeld nog iets op roostergebied aanpassen. Daarnaast komen er volgens het ministerie zelftesten voor leerlingen - voor het personeel hebben we die al - en dat is ook nog iets wat georganiseerd moet worden. Regelen hoe die testen dan bij die kinderen terecht komen.’’

Het idee is dat leerlingen twee keer per week thuis zo'n test doen, bij wijze van preventie. ,,Een beetje een wassen neus’’, vindt Wiertz. ,,Het is vrijwillig. We mogen leerlingen er niet toe verplichten. Naar mijn idee zit daarin ook niet onze veiligheid op school. Wel in vaccineren.’’

Het kabinet wil met de versoepeling ervoor zorgen dat de leerlingen voor de zomervakantie begint - in de regio Zuid is dat op 24 juli - toch nog minstens zes weken naar school kunnen. De afgelopen maanden waren de scholen gedeeltelijk open en volgden de leerlingen daarnaast online les. Met uitzondering van de examenkandidaten die wel naar school mochten komen.

De leerlingen hoeven straks onderling geen 1,5 meter afstand meer te houden, maar wel ten opzichte van leraren en andere medewerkers. Ook de mondkapjesplicht is nog van kracht. Wiertz: ,,Er zijn wel medewerkers die zich ongerust maken over hoe veilig het voor hen is om straks weer voor een volle klas te staan. Op dit moment zijn alleen nog maar de oudere personeelsleden gevaccineerd, terwijl op de meeste scholen juist veel mensen van 55 jaar en jonger werken.’’

Een optie kan volgens Wiertz zijn dat een docent in een vast lokaal blijft zitten of dat er een extra scherm wordt geplaatst. ,,Als iemand het dan nog niet vertrouwt, kan die vanuit thuis zijn lessen verzorgen. Gelukkig hebben we daar in middels veel ervaring mee.’’

Bron: www.brabantsdagblad.nl, door Annemiek Steenbekkers
Media
  • news_bdlogo


Contact

Bezoekadres:
Hervensebaan 5
5232 JL 's Hertogenbosch

Postadres:
Postbus 2401
5202 CK 's-Hertogenbosch


073 - 64 43 777

info@bosschevakschool.nl

Volg ons op Social Media!

Facebook Twitter
Bossche Vakschool VMBO Den Bosch