Bovenbouw

In de bovenbouw, leerjaar 3 en leerjaar 4, hebben de leerlingen een keuze gemaakt voor een beroepsgericht programma. Daarbij kan gekozen worden uit de volgende programma's :

  • BWI/PIE (Bouwen, Wonen & Interieur / Produceren, Installeren & Energie)

  • Mobiliteit & Transport (Motorvoertuigentechniek)

  • Zorg en welzijn

  • HBR (Horeca, bakkerij en recreatie)

  • D&P (Dienstverlening en Producten)

Naast het beroepsgerichte programma volgen alle leerlingen Nederlands, Engels, rekenen, maatschappijleer, kunst & cultuur en sport & bewegen. Daarnaast twee keuzevakken, afhankelijk van het gekozen beroepsgerichte programma.

Vanaf het derde leerjaar ligt de keuze vast voor de leerweg. Leerlingen in de  Basisberoepsgerichte leerweg volgen een programma dat doorstroming naar het MBO niveau 2 mogelijk maakt. Het programma van de Kaderberoepsgerichte leerweg maakt doorstroming naar het MBO niveau 3 of 4 mogelijk, maar stelt wel zwaardere eisen aan de kennis van de leerlingen.

In de bovenbouw zijn stages een belangrijk onderdeel van het programma. Zo maken onze leerlingen kennis met de wereld van de werkenden en krijgen nog beter zicht op hun toekomstmogelijkheden.Contact

Bezoekadres:
Hervensebaan 5
5232 JL 's Hertogenbosch

Postadres:
Postbus 2401
5202 CK 's-Hertogenbosch


073 - 64 43 777

info@bosschevakschool.nl

Volg ons op Social Media!

Facebook Twitter
Bossche Vakschool VMBO Den Bosch