Procedure zij-instromers leerjaar 2-3

SCHOOLJAAR 2021-2022

Welke leerlingen kunnen er instromen? Deze procedure is bedoeld voor leerlingen die willen instromen in klas 2 of 3. Leerlingen kunnen bij ons instromen met een vmbo-basis en/of vmbo-kader advies.

Criteria voor toelating

  • Positief advies van de afleverende school voor het gewenste onderwijsniveau en leerjaar. 
  • Volledige informatie van alle relevante zaken via het aanmeldingsformulier. 
  • Beoordeling of eventueel noodzakelijke ondersteuning geboden kan worden. 
  • Positief oordeel van de toelatingscommissie.

De voor-aanmelding
De voor-aanmelding vindt plaats tussen 1 maart en 1 april 2021, met uitzondering van leerlingen die gedurende het schooljaar verhuizen. Er is sprake van een voor-aanmelding als het voor-aanmeldingsformulier via de link op onze website is ingevuld. 

 

  • Voor het vooraanmeldingsformulier klik hier.

Procedure

  • U krijgt ( na 1 april) bericht van de Bossche vakschool indien uw voor-aanmelding in behandeling genomen kan worden. 
  • Uw voor-aanmelding wordt op dat moment een officiële aanmelding en wordt verder in behandeling genomen.
  • De Bossche vakschool vraagt, middels een inlichtingenformulier, gegevens op bij de afleverende school. 
  • De toelatingscommissie zal de aanmelding en het dossier bestuderen en beslissen of de leerling geplaatst kan worden.

Kennismakingsgesprek
Indien de leerling in de aanmeldingsprocedure zit ontvangt u van ons een uitnodiging voor een kennismakingsgesprek. Houdt u er rekening mee dat vanwege Covid- 19 de kennismakingsgesprekken mogelijk via MS Teams zullen verlopen. 

Definitieve plaatsing
U ontvangt van ons een officieel bericht wanneer de leerling geplaatst is.Contact

Bezoekadres:
Hervensebaan 5
5232 JL 's Hertogenbosch

Postadres:
Postbus 2401
5202 CK 's-Hertogenbosch


073 - 64 43 777

info@bosschevakschool.nl

Volg ons op Social Media!

Facebook Twitter
Bossche Vakschool VMBO Den Bosch