Procedure zij-instromers leerjaar 2-3
SCHOOLJAAR 2023-2024
Welke leerlingen kunnen er instromen? Deze procedure is bedoeld voor leerlingen die willen instromen in klas 2 of 3. Leerlingen kunnen bij ons instromen met een vmbo-basis en/of vmbo-kader advies.

 Let op: voor de 2e en 3e klassen is er een wachtlijst

Tussentijdse toelating gedurende schooljaar tot de 2e klassen en hoger: 

Voor leerlingen die lopende het schooljaar willen instromen gelden dezelfde regels als voor de toelating tot het eerste leerjaar. 

In aanvulling hierop geldt daarnaast ook dat:

  • er plaats moet zijn in (een van) de klas(sen) in het leerjaar en op het niveau waarvoor er toelating wordt verzocht;
  • de leerling moet op de andere school al zijn toegelaten voor de afdeling en klas waarvoor toelating wordt verzocht

Criteria voor toelating

 • Positief advies van de afleverende school voor het gewenste onderwijsniveau en leerjaar. 
 • Volledige informatie van alle relevante zaken via het aanmeldingsformulier. 
 • Beoordeling of eventueel noodzakelijke ondersteuning geboden kan worden. 
 • Positief oordeel van de toelatingscommissie. 

De voor-aanmelding

Op de Bossche Vakschool werken we met vooraanmelden voor zij-instroom. In het voorjaar openen we hier een link naar het vooraanmeldingsformulier. 


Procedure

 • U krijgt na de vooraanmelding bericht van de Bossche vakschool of uw aanmelding in behandeling genomen kan worden. 
 • Uw voor-aanmelding wordt op dat moment een officiële aanmelding en wordt verder in behandeling genomen. 
 • De Bossche vakschool vraagt, middels een inlichtingenformulier, gegevens op bij de afleverende school. 
 • De toelatingscommissie zal de aanmelding en het dossier bestuderen en beslissen of de leerling geplaatst kan worden. 

Kennismakingsgesprek
Indien de leerling in de aanmeldingsprocedure zit ontvangt u van ons een uitnodiging voor een kennismakingsgesprek.

Definitieve plaatsing
U ontvangt van ons een officieel bericht wanneer de leerling geplaatst is.Contact

Bezoekadres:
Hervensebaan 5
5232 JL 's Hertogenbosch

Postadres:
Postbus 2401
5202 CK 's-Hertogenbosch


073 - 64 43 777

info@bosschevakschool.nl

Volg ons op Social Media!

Facebook Twitter
Bossche Vakschool VMBO Den Bosch