Via deze pagina willen wij websites of bijeenkomsten onder uw aandacht brengen die mogelijk interessant zijn.

De meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling

De meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling helpt professionals bij vermoedens van huiselijk geweld of kindermishandeling. Aan de hand van 5 stappen bepalen professionals of ze een melding moeten doen bij Veilig Thuis en of er voldoende hulp kan worden ingezet. www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/huiselijk-geweld/meldcode


Stichting "Mijn kind online"
De stichting Mijn Kind Online is een kenniscentrum jeugd en media. Ze doen onderzoek naar en schrijven over kinderen en media. Dat doen ze voor ouders en professionals. Hun ambitie is dat alle kinderen media kunnen inzetten voor de eigen ontwikkeling, het eigen welzijn en dat van anderen.
www.mijnkindonline.nlGezinsrelaties na Scheiding - Universiteit Utrecht

Met het onderzoek ‘Gezinsrelaties na scheiding’ willen we meer te weten komen over veranderingen binnen gezinnen na scheiding en wat dit betekent voor de ontwikkeling van kinderen. Deze informatie kan bijdragen aan een betere ondersteuning voor gezinnen die te maken krijgen met een scheiding.
Daarom roepen we gezinnen op om deel te nemen aan ons onderzoek!
www.gezinsrelaties-na-scheiding.nl

 
 

 

 

 

 


 

   Contact

Bezoekadres:
Hervensebaan 5
5232 JL 's Hertogenbosch

Postadres:
Postbus 2401
5202 CK 's-Hertogenbosch


073 - 64 43 777

info@bosschevakschool.nl

Volg ons op Social Media!

Facebook Twitter
Bossche Vakschool VMBO Den Bosch