SNEL NAAR >
Bossche Vakschool - Stichting Leergeld

OMO

De Bossche Vakschool ressorteert onder het bevoegd gezag van de raad van bestuur van de vereniging Ons Middelbaar Onderwijs. Daarmee is de raad van bestuur het schoolbestuur. De schoolleider heeft de verantwoordelijkheid voor de goede gang van zaken in de school. De schoolleider rapporteert rechtstreeks aan de voorzitter van de raad van bestuur.

Als klankbord voor de schoolleider heeft de school een raad van advies. De raad van advies bestaat uit personen die geworteld zijn in de school omringende samenleving. De raad van advies adviseert de schoolleider over onderwijsbeleid en leerlingbegeleiding.

De voorzitter van de raad van bestuur van Ons Middelbaar Onderwijs is de heer drs. J. Kusters. De raad van bestuur is bereikbaar via telefoonnummer 013 – 5955500 en is gevestigd aan de Spoorlaan 171 in Tilburg. Het postadres is Postbus 574, 5000 AN Tilburg. Het e-mail adres is info@omo.nl. De website is te vinden via www.omo.nl.

Het meest recente jaarverslag van OMO kunt u hieronder terugvinden.

TitelDatum
Jaarverslag OMO 202112 december, 2023