SNEL NAAR >
Bossche Vakschool - Examens

Schoolexamen en Centraal Examen

Het totaal examen bestaat uit een schoolexamen en een centraal examen.
Aan het begin van het schooljaar zullen de mentoren de ouders/leerlingen op de hoogte brengen van de gang van zaken betreffende het schoolexamen en het centraal examen. Aan het begin van klas 3 en -in verband met eventuele wijzigingen voor één of meerdere vakken- klas 4 krijgen de leerlingen een examendossier. Omdat er een doorlopende leerlijn is, beschikken ze vanaf het begin van klas 3 over een examendossier. De vakken maatschappijleer en KV1 worden in leerjaar 3 afgesloten. In het dossier kan per vak het te maken aantal toetsen en opdrachten gelezen worden.

Het schoolexamen moet voor aanvang van het Centraal Examen voor alle vakken afgerond zijn. Het examenprogramma is zo opgesteld dat leerlingen het programma volgen in combinatie met een stageperiode.

Bossche Vakschool - Examens sub
Het examenreglement wordt voor 1 oktober van het betreffende examenjaar op de website van de school vermeld. In dit reglement staan alle afspraken vermeld die een zo goed mogelijk verloop van het (school-)examen kunnen bewerkstelligen. De ouders/leerlingen worden door school op de hoogte gehouden van de behaalde resultaten door middel van 2x per jaar rapportage. De leerlingen leggen het Centraal Examen af in ons eigen schoolgebouw. Na het examen met goed gevolg te hebben afgelegd, wordt aan de leerlingen een diploma van de Bossche Vakschool uitgereikt.