SNEL NAAR >
Bossche Vakschool - De school

Ziek melding / verlof

Ziekte-/betermelding

Ouders dienen ziekte of doktersbezoek van de leerling vóór 08.30 uur aan de receptie van school door te geven. Wanneer een leerling weer beter is, meldt de leerling zich opnieuw bij de receptie om zijn herstel kenbaar te maken

Aanvraag (bijzonder) verlof

De leerling kan met een schriftelijk verzoek van de ouders verlof aanvragen.

Wij gaan ervan uit dat afspraken voor het bezoek aan een (tand)arts, specialist en dergelijke zoveel
mogelijk buiten de lestijden worden gepland.