SNEL NAAR >
Bossche Vakschool - De school

Bossche Vakschool

De Bossche Vakschool is een open school met een luisterend oor voor leerlingen, ouders en medewerkers.

We vinden dat onderwijs aan en opvoeding van jongeren een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid is van ouders en school. Daarbij zijn een goed onderling contact en wederzijdse informatie over studie en gedrag van het kind van groot belang. Wanneer dit nodig is nemen wij contact met u op. Wanneer u vragen hebt, aarzelt u dan niet contact met ons op te nemen of onze school te bezoeken. Onze medewerkers staan u graag te woord.

Ik wens iedereen een succesvol schooljaar toe!

Fleur Cerini
Directeur Bossche Vakschool & Van Maerlant

De gemeente Den Bosch, kinderopvang en het onderwijs hebben met elkaar samengewerkt aan het vaststellen van de Bossche Educatieve Agenda 2023-2035. In deze agenda worden afspraken gemaakt over het onderwijs en de kinderopvang, met als belangrijk doel om gelijke kansen te creëren. Alles wat we afspreken in de BEA doen we voor de kinderen en jongeren, samen met hun gezinnen, in de wijken en dorpen waar ze opgroeien. We hebben elkaar nodig, van kinderopvang tot middelbare school, van gemeente tot jongerenwerk en van bibliotheek tot buurtinitiatief. Samen maken we gebruik van en versterken we de bestaande organisaties en netwerken, zoals de Gelijke Kansen Community. Lees hier de hele Bossche Educatieve Agenda 2023-2035.