SNEL NAAR >
Bossche Vakschool -Header ISK

ISK

Voor wie?

Iedereen die nieuw is in Nederland gaat de Nederlandse taal leren spreken en schrijven. Dit leer je op school en die school heet de Internationale Schakelklas (ISK)

De ISK is bedoeld voor jongeren tussen de 12 en 18 jaar die vanuit een ander land in ’s-Hertogenbosch zijn komen wonen of in de omgeving daarvan. De ISK is een onderdeel van de Bossche Vakschool.

Welke lessen en vakken?

De datum waarop de jongere in Nederland aankomt is erg belangrijk. Vanaf deze datum start namelijk de ISK-onderwijstijd. Leerlingen zitten gemiddeld twee jaar op de ISK. In die twee jaar wordt er tussen de 22 en 25 uur les per week gegeven. In de meeste lessen wordt Nederlands gegeven, zodat leerlingen zo snel mogelijk Nederlands leren spreken, schrijven, lezen en luisteren. Ook worden er andere vakken aangeboden zoals: rekenen/wiskunde, Engels, gymnastiek, beeldende vorming en ICT. Ook wordt er les gegeven over het leven in Nederland.

In leerjaar 1 gaan de leerlingen naar de instroomgroep of naar de alfabetiseringsgroep, daarna gaan ze naar de 1e klas. In leerjaar 2 komen de leerlingen met hetzelfde uitstroomniveau bij elkaar. Daarna stromen ze uit naar het vervolgonderwijs. Dit kan zijn het voortgezet onderwijs, mbo of hbo.

Bossche Vakschool - Kennismaking groep 8 sub

Hoe aan te melden?

Het hele jaar door kunnen jongeren worden aangemeld voor de ISK. Samen met de ouders/verzorgers en de jongere wordt er een afspraak gemaakt voor een intakegesprek. Tijdens het intakegesprek wordt er gekeken naar de mogelijkheden van de jongere en soms wordt er nog informatie opgevraagd bij de vorige school. Daarna weten we of de jongere bij de ISK naar school kan en in welke klas hij/zij geplaatst wordt. Aanmelden kunt u door contact op te nemen met de trajectbegeleiders Anita Vissers en Hadhoum Ikhlaf. U kunt mailen of bellen. Mailen: A.vissers@isk-bosschevakschool.nl Bellen: 073-6442890  

Algemene contactgegevens ISK

Het telefoonnummer van de ISK is 073-6443505.
Voor overige vragen kunt u mailen naar: info@isk-bosschevakschool.nl.

Locatie

Het adres van de ISK is:
Rompertsebaan 63,
5231 GT ’s-Hertogenbosch

Het postadres van de ISK is:

Bossche Vakschool, Afdeling ISK
Postbus 2401
5202 CK ’s-Hertogenbosch
Factuuradres: factuur@isk-bosschevakschool.nl.