SNEL NAAR >
Bossche Vakschool - Aanmelden klas 2-3

Procedure zij-instromers voor leerjaar 2-3 (wachtlijst voor leerjaar ’24-’25)

Let op! Voor zowel leerjaar 2 als leerjaar 3 werken we inmiddels met een wachtlijst!

 

Schooljaar 2024-2025

De voor-aanmelding

Op de Bossche Vakschool werken we met vooraanmelden voor zij-instroom.

Klik op de bovenstaande link

 

Bossche Vakschool - Werkende leerling

Procedure

 • U krijgt na de vooraanmelding bericht van de Bossche vakschool of uw aanmelding in behandeling genomen kan worden.
 • Indien de leerling in de aanmeldingsprocedure zit ontvangt u van ons een uitnodiging voor een kennismakingsgesprek.
 • Uw voor-aanmelding wordt na de kennismaking en met het invullen van het aanmeldformulier een officiële aanmelding en wordt verder in behandeling genomen.
 • De Bossche vakschool vraagt, middels een inlichtingenformulier, gegevens op bij de afleverende school.
 • De toelatingscommissie zal de aanmelding en het dossier bestuderen en beslissen of de leerling geplaatst kan worden.
   

Schooljaar 2023-2024

Welke leerlingen kunnen er instromen? Deze procedure is bedoeld voor leerlingen die willen instromen in klas 2 of 3. Leerlingen kunnen bij ons instromen met een vmbo-basis en/of vmbo-kader advies. Let op: voor de 2e en 3e klassen is er een wachtlijst.

'De Bossche Vakschool is dé school voor slimme handen.'

Bossche Vakschool - Instromers subs

Criteria voor toelating

 • Positief advies van de afleverende school voor het gewenste onderwijsniveau en leerjaar.
 • Volledige informatie van alle relevante zaken via het aanmeldingsformulier.
 • Beoordeling of eventueel noodzakelijke ondersteuning geboden kan worden.
 • Positief oordeel van de toelatingscommissie.
Bossche Vakschool - Instromers subs2

Tussentijdse toelating gedurende schooljaar tot de 2e klassen en hoger

Voor leerlingen die lopende het schooljaar willen instromen gelden dezelfde regels als voor de toelating tot het eerste leerjaar. In aanvulling hierop geldt daarnaast ook dat:
 • er plaats moet zijn in (een van) de klas(sen) in het leerjaar en op het niveau waarvoor er toelating wordt verzocht;
 • de leerling moet op de andere school al zijn toegelaten voor de afdeling en klas waarvoor toelating wordt verzocht

Definitieve plaatsing

U ontvangt van ons een officieel bericht wanneer de leerling geplaatst is.