SNEL NAAR >
Bossche Vakschool - Toelatingsprocedure

Toelatingsprocedure vmbo-basis/kader

De overgang van de basisschool naar het voortgezet onderwijs is een belangrijk moment in de schoolloopbaan van kinderen. Vanaf schooljaar 2022/2023 gelden er nieuwe regels voor die overgang. Deze vloeien voort uit veranderingen in de regelgeving rond het schooladvies en de centrale eindtoets basisonderwijs én de wet Passend Onderwijs. Wat niet verandert, is dat de leerling centraal staat bij de overstap naar het voortgezet onderwijs. Een warme overdracht, een passende vervolgopleiding en een doorlopende leer- en ontwikkelingslijn blijven ook bij de Bossche Vakschool voorop staan. Onderstaand zijn de verschillende fases met betrekking tot de procedure rondom de toelating voor u uiteengezet.

 1. Aanmeldingen: leerjaar 2024-2025
 2. Aanvullend onderzoek (indien noodzakelijk):
   • cognitief
   • sociaal-emotioneel
 3. Overleg / contact school van herkomst / externe instanties.
 4. Bespreking van alle gegevens in de toelatingscommissie.
 5. Medio mei 2024: ouders ontvangen bericht m.b.t. toelaatbaarheid.
 6. Juni 2024: kennismaking voor alle nieuwe leerlingen met hun ouders / verzorgers.

De Bossche Vakschool doet niet mee in de centrale toewijzing van leerlingen. Alle leerlingen die voldoen aan de toelatingscriteria zijn plaatsbaar.
Meer over ondersteuning en begeleiding vindt u in het schoolondersteuningsprofiel op dit tabblad.