SNEL NAAR >
Bossche Vakschool - Algemene informatie

Bossche Vakschool VMBO Den Bosch

De Bossche Vakschool is een school met onderwijs op VMBO basis en kader niveau met in totaal ongeveer 700 leerlingen. Dat maakt ons een kleinschalige school. Dit betekent ook dat medewerkers en leerlingen elkaar kennen. De mentor speelt met name in de onderbouw een belangrijke rol. Met de mentor heeft uw kind dan ook de meeste contacturen. Op die manier kan er snel een vertrouwensband ontstaan, iets wat natuurlijk bij de start op de middelbare school belangrijk is, maar ook later, mochten er zaken zijn in zowel privé sfeer als op school, die van invloed zijn op het welbevinden van uw kind.

Bossche Vakschool - Algemene informatie

Praktijkgericht onderwijs

Wij bieden de leerlingen veel praktijkgericht onderwijs. Dat betekent dat veel van onze lessen in de praktijkruimtes van school plaatsvinden.

Beroepskeuze

Gedurende de tweejarige brugperiode laten wij leerlingen in de zogenaamde BO lessen (beroepenoriëntatie) kennismaken met alle praktijkvakken van de school. Met deze vorm van onderwijs kunnen de kinderen, die vaak nog niet weten welke richting ze later in willen, zich breed oriënteren op alle vakken en profielen. Leerlingen maken kennis met alle beroepsgerichte vakken binnen de profielen Techniek (transport & logistiek, bouw wonen en interieur, produceren, installeren en energie) Zorg&Welzijn, Horeca Bakken en Recreatie en Dienstverlening en Producten.

Pas bij de overgang naar leerjaar 3 kiezen deze leerlingen voor een programma uit deze profielen en worden zij voorbereid op het eindexamen in dit programma.