SNEL NAAR >
Bossche Vakschool - Leerlingenbalie

Bovenbouw

In de bovenbouw, leerjaar 3 en leerjaar 4, hebben de leerlingen een keuze gemaakt voor een beroepsgericht programma. Daarbij kan gekozen worden uit de volgende programma’s:

  • BWI/PIE (Bouwen, Wonen & Interieur / Produceren, Installeren & Energie)
  • Mobiliteit & Transport (Motorvoertuigentechniek)
  • Zorg en welzijn
  • HBR (Horeca, bakkerij en recreatie)
  • D&P (Dienstverlening en Producten)

Naast het beroepsgerichte programma volgen alle leerlingen Nederlands, Engels, rekenen, maatschappijleer, kunst & cultuur en sport & bewegen. Daarnaast twee keuzevakken, afhankelijk van het gekozen beroepsgerichte programma.

Bossche Vakschool - Bovenbouw sub
Vanaf het derde leerjaar ligt de keuze vast voor de leerweg. Leerlingen in de Basisberoepsgerichte leerweg volgen een programma dat doorstroming naar het MBO niveau 2 mogelijk maakt. Het programma van de Kaderberoepsgerichte leerweg maakt doorstroming naar het MBO niveau 3 of 4 mogelijk, maar stelt wel zwaardere eisen aan de kennis van de leerlingen.
In de bovenbouw zijn stages een belangrijk onderdeel van het programma. Zo maken onze leerlingen kennis met de wereld van de werkenden en krijgen nog beter zicht op hun toekomstmogelijkheden.

'De Bossche Vakschool is dé school voor slimme handen.'