Onderbouw

Meer nog dan in de bovenbouw is de mentor een belangrijk persoon voor onze leerlingen en dus ook hun ouders. Met veel vragen kunt u dan ook bij hem/haar terecht.

Een aantal zaken echter liggen ook gewoon vast. Soms omdat wij als school het prettig vinden om gemaakte afspraken samen vast te leggen en deze zo ook voor ouders en leerlingen duidelijk zijn. Soms ook omdat wij daar vanuit de overheid en door de Inspectie van het Onderwijs toe verplicht zijn.

Een van deze documenten is het Programma van Afsluiting en Toetsing (PAT). Dit gaat over de toetsen, aantal en weging, in de onderbouw. Deze zijn per vak vastgesteld.

Het PAT BBL en KBL 2018-2019 kunt u downloaden of inzien via de website.


  Contact

Bezoekadres:
Hervensebaan 5
5232 JL 's Hertogenbosch

Postadres:
Postbus 2401
5202 CK 's-Hertogenbosch


073 - 64 43 777

info@bosschevakschool.nl

Volg ons op Social Media!

Facebook Twitter
Bossche Vakschool VMBO Den Bosch