Mijn kind heeft extra begeleiding nodig.....

Uw kind heeft extra begeleiding nodig? Op de Bossche Vakschool zijn er verschillende begeleidingslessen en -vormen. De meest voorkomende geven we u al graag mee.

  • Positieve klas : sociale vaardigheid voor de hele groep
  • Faciliteiten voor leerlingen met dyslexie en/of dyscalculie
  • Huiswerkbegeleiding
  • Begeleidingslessen taal en rekenen
  • "Mag ik meedoen" ; interne SoVa (sociale vaardigheidstraining)

Daarnaast heeft de Bossche Vakschool ook een Remedial Teacher in huis en zijn er coaches werkzaam die op individuele basis leerlingen begeleiden of coachen op gedrag/ontwikkeling.Contact

Bezoekadres:
Hervensebaan 5
5232 JL 's Hertogenbosch

Postadres:
Postbus 2401
5202 CK 's-Hertogenbosch


073 - 64 43 777

info@bosschevakschool.nl

Volg ons op Social Media!

Facebook Twitter
Bossche Vakschool VMBO Den Bosch