SNEL NAAR >
Bossche Vakschool - Gebruik laptops

Gebruik van laptops

Laptops op de Bossche Vakschool

De Bossche Vakschool wil haar onderwijs op een eigentijdse en inspirerende manier vormgeven. Het gebruik van ICT-hulpmiddelen is daarbij onmisbaar. Om die reden is de Bossche Vakschool een samenwerking aangegaan met The Rent Company (hierna als TRC aangeduid).

Via een huurovereenkomst, voor de duur van vier jaar met maandelijkse betalingen, kunnen leerlingen gedurende hun gehele schoolloopbaan op de Bossche Vakschool beschikken over een eigen laptop. Een vierjarige service op school, met eventueel directe verstrekking van een vervangende laptop tijdens reparatie én een goede verzekering zijn inbegrepen bij het maandelijkse huurbedrag. Na deze vier jaar kan de laptop eigendom worden van de leerling.

Ouder(s)/verzorger(s) kunnen er ook voor kiezen de laptop in één keer te kopen bij TRC. Voor leerlingen van wie de ouder(s)/verzorger(s) de keuze maken geen gebruik te maken van een huur- of koopovereenkomst en zelf niet over een vergelijkbare laptop beschikken of aanschaffen, is het mogelijk elke dag op school een laptop te gebruiken. Na de schooldag moet de laptop weer teruggebracht worden. Op deze wijze kunnen alle leerlingen het aangeboden onderwijs goed volgen. Mocht u over onvoldoende financiële middelen beschikken om een laptop via TRC te huren, te kopen, of om er zelf één aan te schaffen, kunt u zich wenden tot de teamleider van de onderbouw.

De Bossche Vakschool draagt er zorg voor dat op de TRC-laptops (niet privé), de juiste software op de laptop geïnstalleerd wordt. Voor aanvang van het schooljaar ontvangen de ouder(s)/verzorger(s) van nieuwe leerlingen in de brugklas, vanuit school gedetailleerde informatie over de bestelprocedure bij TRC.

Voor meer informatie met betrekking tot de kosten en de voorwaarden van TRC klikt u hier.
Voor de online opendagen is er vanuit TRC een speciale pagina aangemaakt om u te informeren over de mogelijkheden van een laptop. Klik hier voor meer informatie.

De meest gestelde vragen vind u hier en de flyer met meer informatie over de laptop vind u hier.

Bossche Vakschool - Gebruik van laptops sub

Eigen laptop

Natuurlijk kan het zo zijn, dat u geen gebruik gemaakt heeft van het aanbod van Rent Company en zelf een laptop aan wilt schaffen of heeft aangeschaft. Deze laptop moet dan voldoen aan de onderwijseisen van onze school. Hier vindt u de eisen zoals die vanuit school gesteld worden.
TitelDatum
Meestgestelde vragen18 december, 2023
Meer over de laptops18 december, 2023