De overgang van de basisschool naar het voortgezet onderwijs is een belangrijk moment in de schoolloopbaan van kinderen. Vanaf schooljaar 2022/2023 gelden er nieuwe regels voor die overgang. Deze vloeien voort uit veranderingen in de regelgeving rond het schooladvies en de centrale eindtoets basisonderwijs én de wet Passend Onderwijs.
Wat niet verandert is dat de leerling centraal staat bij de overstap naar het voortgezet onderwijs. Een warme overdracht, een passende vervolgopleiding en een doorlopende leer- en ontwikkelingslijn blijven ook bij de Bossche Vakschool voorop staan.

Onderstaand zijn de verschillende fases met betrekking tot de procedure rondom de toelating voor u uiteengezet.

 1. Aanmeldingen: leerjaar 2022-2023 klik hier voor meer informatie.
               
 2. Aanvullend onderzoek (indien noodzakelijk):
  - cognitief
  - sociaal-emotioneel
   
 3. Overleg / contact school van herkomst / externe instanties.
   
 4. Bespreking van alle gegevens in de toelatingscommissie.
   
 5. Medio april 2022: ouders ontvangen bericht m.b.t. toelaatbaarheid.
              
 6. Eind juni 2022: kennismaking voor alle nieuwe leerlingen met hun ouders / verzorgers.

De Bossche Vakschool doet niet mee in de centrale toewijzing van leerlingen. Alle leerlingen die voldoen aan de toelatingscriteria zijn plaatsbaar. 

Meer over ondersteuning en begeleiding vindt u in het schoolondersteuningsprofiel op het tabblad ouders/ Ondersteuning en begeleiding

 Contact

Bezoekadres:
Hervensebaan 5
5232 JL 's Hertogenbosch

Postadres:
Postbus 2401
5202 CK 's-Hertogenbosch


073 - 64 43 777

info@bosschevakschool.nl

Volg ons op Social Media!

Facebook Twitter
Bossche Vakschool VMBO Den Bosch