Ondersteuning en begeleiding

Protocollen

Op de Bossche vakschool hanteren we een aantal protocollen waarin stapsgewijs beschreven staat hoe we in bepaalde situaties handelen. We hebben de volgende protocollen:

Anti pestprotocol: Klik hier om het pestprotocol Bossche Vakschool te downloaden

Protocol meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling: Klik hier voor het protocol meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Medisch protocol: Klik hier voor het medisch protocol van de Bossche Vakschool

Protocol PAOS (preventieve aanpak ongeoorloofd schoolverzuim): Klik hier voor het PAOS protocol

Schoolondersteuningsprofiel: Klik hier voor het Schoolondersteuningsprofiel 2020-2022 Bossche Vakschool

Dyslexieprotocol: Klik hier om het dyslexieprotocol Bossche Vakschool te downloaden.

Dyslexie-dyscalculie beleid: Klik hier om het dyslexie-dyscalculie beleid van de Bossche Vakschool te downloaden

Ziekteverzuimprotocol GGD: Klik hier om het ziekteverzuimprootol van de GGD te downloaden.Contact

Bezoekadres:
Hervensebaan 5
5232 JL 's Hertogenbosch

Postadres:
Postbus 2401
5202 CK 's-Hertogenbosch


073 - 64 43 777

info@bosschevakschool.nl

Volg ons op Social Media!

Facebook Twitter
Bossche Vakschool VMBO Den Bosch